Charakteristika sladu Tlačiť
Hlavný výrobný produkt spoločnosti je slad českého typu, svetlý - plzeňský, ktorý sa používa na výrobu svetlého piva. Slad zodpovedá STN 56 6610. Vyrába sa z vyčisteného a vytriedeného sladovníckeho jačmeňa máčaním v zdravotne nezávadnej vode, klíčením namáčaného jačmeňa a hvozdením zeleného sladu za stanovených podmienok, pri úplnom odstránení sladového kvetu.
Celý článok ...
 
Výroba sladu Tlačiť
Základnou surovinou na výrobu sladu je jačmeň siaty – dvojradový, jarný a technologická, zdravotne nezávadná voda. Celá podstata výroby spočíva v premene vysokomolekulárnych látok za pomoci enzýmov na látky jednoduchšie a v tvorbe nových enzýmov, za čo najmenších strát na zásobných látkach, čomu hovoríme rozlúštenie endospermu zrna.

Celý článok ...