Súčasnosť Tlačiť
Po zmene spoločensko-politických pomerov v krajinách východnej a strednej Európy koncom osemdesiatych rokov minulého storočia, bolo nevyhnutné zorientovať sa v zmenených podmienkach vývozu a nových kvalitatívnych nárokoch odberateľov. Novovzniknutá súkromná akciová spoločnosť sa s touto situáciou vysporiadala a udržala svoju pozíciu na zahraničných trhoch. Celá produkcia sladu, vďaka dosahovanej kvalite, naďalej smeruje na export, predovšetkým do Rumunska, na Ukrajinu, do Ruska, Poľska, Moldavska a iných krajín.
Sladovňa

Vedenie spoločnosti vkladá značné finančné prostriedky do technickej modernizácie výroby sladu. Za posledné roky boli najvýznamnejšími investíciami výstavba prvého hvozdu (cca. 1 mil EUR), ktorý sa spustil do prevádzky v r. 2006 a rekonštrukcia druhého hvozdu, ktorá bola ukončená v roku 2008. V roku 2007 Sladovňa, a.s. Michalovce vybudovala dve silá s celkovou kapacitou 6.000 ton (0,8 mil EUR) a v roku 2009 sa vybudovali ďalšie dve silá s rovnakou kapacitou. Sladovňa a.s. Michalovce si tak rozšírila možnosti nákupu a skladovania základnej suroviny, jačmeňa. Vymenili sa taktiež leštičky a odkličovačky sladu, pribudla aj čistička jačmeňa. Všetky tieto investície smerujú k zlepšeniu kvality vyrábaného produktu, k zníženiu energetickej náročnosti a zefektívneniu logistických procesov pri nákupe a predaji.

V súčasnosti Sladovňa, a. s. Michalovce produkuje ročne 30-tisíc ton svetlého sladu plzenského typu, ktorý získava zo šľachtených certifikovaných odrôd sladovníckeho jačmeňa. Ide predovšetkým o odrody Malz, Ebson, Sebastian , zakotvené v Európskom katalógu odrôd a osív. Postupne k nim pribudnú aj odrody certifikované v Európskej únii, ako sú Kamgoo a iné, ktoré pestovatelia sladovníckeho jačmeňa už zahrnuli do svojich plánov.