Sladovníci chystajú zmluvy Tlačiť
Slovensko patrí ku krajinám s dlhoročnou tradíciou výroby sladu. Sladovnícky jačmeň však musí spĺňať vysoké kritériá kvality, aby sa mohol využiť na výrobu piva. Preto poľnohospodári musia rešpektovať požiadavky, ktoré im stanovujú pivovary. Odborníci tvrdia, že dobré vzťahy medzi pestovateľmi a výrobcami predstavujú kľúčovú podmienku pre zachovanie produkcie kvalitného sladu.

Obchodné zmluvy na dodávky sladovníckeho jačmeňa uzatvárajú sladovnícke a pivovarnícke spoločnosti s poľnohospodármi ešte pred začiatkom osevu. Ideálny čas na sejbu je podľa odborníkov koniec februára až polovica marca.

Spoločnosť Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Hurbanovo má na slovenskom trhu dominantnú pozíciu. Z celkovej potreby sladovníckeho jačmeňa na Slovensku, ktorá predstavuje 350-tisíc ton, práve Heineken Slovensko spotrebuje zhruba 60 percent. Spoločnosť vybudovala v Hurbanove najväčšiu sladovňu v strednej a vo východnej Európe.

Dlhodobá spolupráca

Pre tento rok má už na väčšiu časť potreby sladovníckeho jačmeňa uzatvorené zmluvy priamo s pestovateľmi. "Naši dodávatelia, pestovatelia sladovníckeho jačmeňa, nepatria medzi malé farmy," uviedol pre Týždenník ROĽNÍCKE NOVINY manažér pre vonkajšie vzťahy Roman Krajniak. "Dlhodobo spolupracujeme so stabilnými partnermi, ktorí patria do kategórie stredných (nad 500 hektárov) a veľkých podnikov (nad 1000 hektárov). Strední a veľkí partneri tvoria takmer 90 percent z našich dodávateľov," konštatoval R. Krajniak.

Ako ďalej uviedol, v každom roku je situácia iná a veľa záleží najmä od úrody. "V zásade však platí, že preferujeme slovenských pestovateľov. V ostatných rokoch, a veríme, že tak bude aj teraz, pokrývame naše potreby z domácich, slovenských zdrojov. Uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu so stabilnými partnermi," dodal R. Krajniak.

V minulosti poskytovala spoločnosť Heineken Slovensko pestovateľom za ich budúce dodávky čiastkové platby už vopred. Boli určené na nákup osív a ostatných vstupných surovín a materiálov. Vybudovaním celého reťazca od pestovateľov cez dodávateľov osív, hnojív, pesticídov až po spracovateľov sa situácia zmenila. 

Myslia na osvetu

V spoločnosti si však aj naďalej myslia, že poľnohospodári by mali venovať všetku pozornosť zvyšovaniu úrodnosti a kvalite jačmeňa. Preto im pomáhajú formou vzdelávacích aktivít. V spolupráci s odborníkmi z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a so Slovenským združením výrobcov piva a sladu (SZVPaS) usporiadali napríklad odborný seminár o pestovaní sladovníckeho jačmeňa.

"Dôležitým faktorom je," podotkol v tejto súvislosti R. Krajniak, "že vďaka našej spoločnosti, ako aj vďaka SZVPaS, sa stabilizovala výmera sladovníckeho jačmeňa na Slovensku."

 

"Domáce zdroje pokrývajú celú potrebu našej sladovne. Nedovážame ani kilogram jačmeňa."


Pivovary Topvar, a.s., Topoľčany v tomto čase intenzívne pripravujú zmluvy s domácimi pestovateľmi jačmeňa. Súčasťou stratégie spoločnosti je podľa slov manažérky firemnej komunikácie Zuzany Lošákovej podpora nielen miestnych komunít, ale aj prvovýrobcov v regiónoch, v ktorých spoločnosť pôsobí.

Zuzana Lošáková uviedla, že zmluvy podpisujú na obdobie jedného roka. "Vo väčšine prípadov ich však opäť predlžujeme na ďalší a ďalší rok. Naše vzťahy s pestovateľmi jačmeňa sú založené na dlhodobej spolupráci a dobrých vzájomných vzťahoch. S väčšinou našich dodávateľov jačmeňa spolupracujeme už viac ako päť rokov, s niektorými dokonca aj 15 rokov," uzavrela Z. Lošáková.

Surovinu nedovážajú

Sladovňa, a.s., Michalovce sa s poľnohospodármi dohodla na pestovaní a dodávkach sladovníckeho jačmeňa v celom objeme potreby, čo predstavuje 40-tisíc ton sladu. So slovenskými pestovateľmi sladovníckeho jačmeňa podpísali dlhodobejšie zmluvy.

"V tomto období máme zatiaľ zakontrahovaných asi 30 percent jačmeňa z plánovaného objemu," povedal generálny riaditeľ Sladovne Michalovce Milan Lapišák. "Domáce zdroje pokrývajú celú potrebu našej sladovne. Zo zahraničia nedovážame ani kilogram sladovníckeho jačmeňa."

Výrobcovia sladu vyjadrili nádej, že napriek črtajúcej sa mierne oneskorenej sejbe bude počasie pestovateľom jačmeňa priať a na úrode a kvalite sladovníckeho jačmeňa sa tento sklz neprejaví.


Autor: Alena Erdziaková

Roľnícke noviny

6.3.2009