Sladovňa Michalovce otvorila východu okná do sveta Tlačiť
Výnosy / Returns: 329 401 tis. Sk
Zisk / Profit: 17 429 tis. Sk
Priemerný plat / Avarage Wage: 20 890 Sk

Sladovňa Michalovce otvorila východu okná do sveta Slovensko patrí medzi najúspešnejších vývozcov sladu na svete. Krajina s malou rozlohou má priaznivé prírodné podmienky na pestovanie sladovníckeho jačmeňa a zhodnocuje dobrú povesť výrobcu sladu plzenského typu. Je to aj zásluha najvýchodnejšie položenej slovenskej sladovne v Michalovciach. Slovenské pivovarníctvo prežíva v posledných rokoch ťažké časy. Domáca výroba klesá, z trhu sa stratil takmer jeden milión hektolitrov piva a pivovarnícke spoločnosti reštrukturalizovali výrobu. V praxi to znamenalo skoncentrovanie výroby do najefektívnejších výrobných závodov. Taký bol výsledok prieniku zahraničného kapitálu, ale aj zmien vnútri slovenskej spoločnosti.

Realitou sa stal odchod zhruba 300-tisíc ľudí v najproduktívnejšom veku za prácou do cudziny i zmeny priorít obyvateľstva. Podľa logiky veci by sa zdalo, že výroba sladu musí upadnúť. Zahraničný kapitál však získal pivovary nielen na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách, kde sa prv pivo príliš nepilo - v Rumunsku, Poľsku, na Ukrajine či Rusku.

Práve na túto skutočnosť dokázal zareagovať manažment Sladovne Michalovce. Výroba s tradíciou tak aj po bolestnej strate pivovaru dostala nový zmysel - slad, ktorý našiel odbyt v zahraničí. Nová situácia ukázala, že Michalovce majú strategicky výhodnú polohu pre trhy v strednej a východnej Európe. Okrem toho mohli ponúknuť slad plzenského typu, ktorý sa po desaťročia vyvážal z Československa a mal cveng vo svete piva od Japonska po Brazíliu, od Nemecka po USA.

Najmä dnes, keď cena sladu a sladovníckeho jačmeňa prudko rastie, vidno, čo znamená pre východné, ale aj časť západného Slovenska sladovnícky priemysel. Predovšetkým poľnohospodári na východe krajiny zisťujú, že hospodárenie na pôde má vtedy zmysel, keď pôda rodí to, čo má dobrý odbyt a perspektívu. Bez sladovne by ju firmy na Východoslovenskej či Moldavskej nížine nemali.

Východniari pestujú jačmeň pre Sladovňu Michalovce na ploche cca. 10 hektárov. Pri úrode okolo troch ton v čistom to však podľa prepočtov obchodného riaditeľa Sladovne Michalovce Petra Tocíka stále nepostačuje na plné využitie kapacity - tá spracuje 40-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa.

"Pre východoslovenských poľnohospodárov sú nadštandardné príjmy z jačmeňa výzvou, aby zvyšovali úrody. Časť produkcie, ktorá sa nevyrobí takpovediac v okolí komína fabriky, musí Sladovňa Michalovce nakupovať na západnom Slovensku. Uprednostníme samozrejme našich najbližších dodávateľov, len musia ponúknuť dosť kvalitného jačmeňa," pripomína Peter Tocík.

Cena jačmeňa z úrody roku 2007 vyletela do prv nevídaných výšok. Jeho všeobecný nedostatok ale v Michalovciach posudzujú triezvo. Každý nedostatok raz pominie, preto zdôrazňujú, že kľúčové sú dobré partnerské vzťahy, ale aj investície do kvality - na poli pestovateľskom i spracovateľskom. Od partnerov žiadajú, aby cieľavedome pestovali jačmeň práve na sladovnícke účely. Tak ako to robia napríklad dodávatelia zo západného Slovenska ako PD Sokolce, PD Kalná nad Hronom, či východoslovenské PD Nová Bodva.

Generálny riaditeľ Sladovne Michalovce Milan Lapišák hovorí, že farmári sa majú dobre vtedy, keď sa má dobre sladovňa. Sladovňa musela pre to, aby obhájila svoje postavenie vývozného podniku, investovať obrovské prostriedky do modernizácie výroby - vlastní certifikát ISO 9001, certifikát HCCP, ako aj ďalšie zahraničné výrobkové certifikáty. To potvrdzuje, že slad z Michaloviec je špičkový po všetkých stránkach, presviedča svojimi kvalitatívnymi parametrami i zdravotnou nezávadnosťou.

Michalovčania môžu ísť len touto cestou. Ich partneri v Rumunsku či Poľsku vlastnia pivovary s porovnateľnou kapacitou ako Heineken Slovensko v Hurbanove. Sú vybavené najmodernejšou technológiou a žiadajú, pochopiteľne, prvotriedny produkt na výrobu piva.

Michalovce ho vedia ponúknuť. Musia ho pritom vyrobiť aj efektívne. Nepochybne k tomu prispieva aj rekonštrukcia dvoch hvozdov. Tá prináša lepšie hospodárenie s energiou ako aj zvýšenie kvality výroby samého sladu.

Ešte v polovici deväťdesiatych rokov vyzerala situácia Sladovne Michalovce takmer beznádejne. Dnes tím ľudí urobil z podniku, ktorému sa nedávali veľké šance, vývoznú šťuku. Zo sladovne sa stala firma, ktorá významne stabilizuje ekonomiku mesta i regiónu.