Politika kvality v spoločnosti Tlačiť
Vedenie spoločnosti venuje mimoriadnu pozornosť kvalite, a to na každom úseku činnosti. iso_2013.jpg haccp_2013.jpg
Do riadenia kvality preberá európske normy. Sladovňa, a.s. Michalovce, je od roku 2002 držiteľom certifikátu QMS – systému riadenia kvality -podľa EN ISO 9001:2000 v súčinnosti s certifikovaným Programom HACCP, ktorý sme získali v januári 2005 na výrobu sladu a obchodovanie so sladovníckym jačmeňom, sladom a odpadmi vznikajúcimi pri výrobe sladu. Obidva certifikáty boli vydané certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol.s r.o. Košice., ktorá je dcérskou spoločnosťou SGS International Certifikation Services EESV Belgium.
Sladovňa a.s. tiež vlastní zahraničný výrobkový certifikát GOST-R, ktorým preukazujeme zhodu nášho výrobku s požiadavkami legislatívy Ruska na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.
Certifikát GOST-R bol vydaný certifikačnými orgánmi Ruska. Jeho získaniu predchádzali náročné skúšky kvality nášho sladu a externý audit technológie výroby kompetentnými pracovníkmi zahraničných kontrolných orgánov.

ghost.jpg ghost2.jpg ghost3.jpg

Potvrdením vysokej kvality nášho sladu sú aj ocenenia získané na 13., 14. a 15. medzinárodnom kontraktačno-predajnom veľtrhu „PIVO 2004“, „PIVO 2005“ a „PIVO 2006“, ktorý sa pravidelne koná v čiernomorskom prístavnom meste Soči v Rusku (www.soud.ru).

cert4.jpg cert41.jpg cert42.jpg cert43.jpg