Odberatelia Tlačiť
Sladovňa, a.s. Michalovce pôsobí predovšetkým na trhoch Rumunska, Ruska, Moldavska a Poľska, kde si v uplynulých rokoch vybudovala stabilnú pozíciu.

Vďaka strategickej polohe v blízkosti rozhodujúceho hraničného priechodu v Čiernej nad Tisou, vysokej kvalite nášho sladu, obchodnej operatívnosti a cenovej výhodnosti produktu, dopyt po ňom rastie aj v ďalších štátoch východnej Európy a Ázie. Okrem spomínaných teritórií odberateľov máme v Albánsku, Maďarsku, Macedónsku, Azerbajdžane.

Mapa odberateliaNaši odberatelia:
  • Albánsko
  • Azerbajdžan
  • Kazachstan
  • Maďarsko
  • Moldavsko
  • Poľsko
  • Rumunsko
  • Rusko
  • Turkmenistan