Politika kvality v spoločnosti Tlačiť
Vedenie spoločnosti venuje mimoriadnu pozornosť kvalite, a to na každom úseku činnosti. Do riadenia kvality preberá európske normy. Sladovňa, a. s., je od roku 2002 držiteľom certifikátu QMS – systému riadenia kvality -podľa EN ISO 9001:2000 v súčinnosti s certifikovaným Programom HACCP, ktorý sme získali v januári 2005 na výrobu sladu a obchodovanie so sladovníckym jačmeňom, sladom a odpadmi vznikajúcimi pri výrobe sladu.
Celý článok...
 
Laboratórium Tlačiť
V Sladovni, a.s. Michalovce sa nachádzajú dve laboratóriá, ktoré slúžia na mechanické a chemické skúšanie nakupovanej suroviny- sladovníckeho jačmeňa, rozpracovanej výroby – zeleného sladu, hotového výrobku – pivovarského sladu (typ český, svetlý-plzeňský) a vedľajších produktov (sladovnícke odpady-kŕmne suroviny).
Celý článok...