História našej spoločnosti Tlačiť
Zemplín bol a ostáva typickou poľnohospodársko-potravinárskou oblasťou. Poľnohospodárstvo bolo v minulosti jediným zdrojom obživy obyvateľstva, čo sa odzrkadlilo aj v celkovom vývoji hospodárstva tohto regiónu. Neskôr, v nadväznosti na poľnohospodársku prvovýrobu, sa rozvíjal predovšetkým spracovateľský priemysel, v ktorom významné miesto patrilo spracovaniu obilia, hlavne pšenice a jačmeňa.

História Sladovne v Michalovciach siaha do šesťdesiatych rokov minulého storočia, keď sa rozhodlo o jej výstavbe v rámci projektu intenzifikácie Východoslovenskej nížiny. Po piatich rokoch výstavby začala produkovať prvý slad v roku 1965 a odvtedy je typickou súčasťou potravinárskeho priemyslu Zemplína.
Začiatok stavebných prác Výstavba železničnej vlečky do závodu Montáž komínových nadstavcov Vlečka so sladovým jačmeňom

Spracovateľskou kapacitou 45-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa sa zaradila medzi najväčších producentov sladu na Slovensku. Od začiatku vyrábala kvalitný slad českého (plzenského) typu, ktorý smeroval predovšetkým na export. Do roku 1989 ho okrem Maďarska, Poľska, štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Juhoslávie poznali aj výrobcovia piva v Brazílii, Venezuele, Angole, Albánsku a na Kube.

Sladovňa v 60-tych rokoch Expedícia sladu
Spúšťanie zámačky na posuvnú hromadu Vstupná brána v 70-tych rokoch