Zaujímavosti Tlačiť
Viete čo je to slad?
Je to zrno naklíčeného jačmeňa, vysušené a zbavené klíčka.

Ako odlíšite jačmenné zrno od sladového?
  • Opticky je to ťažké, lebo sú veľmi podobné. Rozdiel je v biologických a fyzikálnych vlastnostiach (zrnko sladu je napríklad ľahšie).
Jačmeň
Keď spočítame jačmenné zrnká z vyše 40 tisíc ton sladovníckeho jačmeňa, čo je plná spracovateľská kapacita našej sladovne, dostaneme číslo okolo jedného bilióna.
Keď tieto zrnká poukladáme za sebou, vznikne reťaz dlhá 8 miliónov kilometrov.
Keď toto množstvo zrna sa rozhodneme naložiť do železničných vagónov, budeme ich potrebovať 870 a vytvoria súpravu dlhú 14,5 kilometra.

Viete, že:
  • na výrobu pol litra piva treba asi 75 g sladu?
  • vedľajším produktom pri výrobe sladu je tzv. sladový kvet, čo sú vlastne korienky naklíčeného jačmeňa, ktorých sa v závere technologického procesu sladové zrno zbavuje.
  • sladový kvet je hodnotné biologické krmivo pre hospodárske a iné zvieratá? Pochutili si na ňom aj slony z cirkusu Alex pri vystúpení v Michalovciach.
  • na výrobu jedného pol litra výčapného piva je potrebné vysadiť 40 jačmenných zŕn.
  • jeden pol liter výčapného piva obsahuje približne 700 zŕn sladu.
  • výživná hodnota pol litra piva sa vyrovná 32 gramom masla, 225 gramom kvalitného mäsa, 284g zemiakov, 105 gramom chleba alebo temer pol kilogramu jabĺk?