Vitajte na stránkach Sladovne, a.s. Michalovce, jedného z najvýznamnejších producentov sladu na Slovensku. Od svojho vzniku, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, produkujeme slad českého (plzenského) typu, ktorý predstavuje svetovú špičku v sortimente svetlých sladov. Ročne spracujeme 40 tisíc ton sladovníckeho jačmeňa, ktorý nám dodáva viac ako 120 poľnohospodárskych podnikov a farmárov, predovšetkým z východného Slovenska. Vďaka vysokej kvalite finálneho výrobku a strategickej polohe firmy v blízkosti hraníc troch štátov - Ukrajiny, Maďarska a Poľska, prakticky celá produkcia Sladovne smeruje na export.

Najvýznamnejších obchodných partnerov máme v Rumunsku, Moldavsku, Rusku a v Poľsku.

 
Nákup Výroba Predaj
Certifikáty
Kvalita
Sladovňa a.s. Michalovce - Ocenenie Grand Prix