Laboratórium Tlačiť
V Sladovni, a.s. Michalovce sa nachádzajú dve laboratóriá, ktoré slúžia na mechanické a chemické skúšanie nakupovanej suroviny- sladovníckeho jačmeňa, rozpracovanej výroby – zeleného sladu, hotového výrobku – pivovarského sladu (typ český, svetlý-plzeňský) a vedľajších produktov (sladovnícke odpady-kŕmne suroviny).

Laboratórium Laboratórium Laboratórium Laboratórium

Zoznam analýz je následovný:

Jačmeň:
01. Odber vzoriek a príprava laboratórnej vzorky
02. Zmyslové skúšky
03. Stanovenie výskytu škodcov
04. Stanovenie objemovej / hektolitrovej / hmotnosti
05. Triedenie jačmeňa – mechanický rozbor
06. Stanovenie hmotnosti 1000 zŕn
07. Stanovenie klíčivosti
08. Stanovenie klíčivej energie
09. Stanovenie vlhkosti jačmeňa
Stanovenie stupňa domočenia jačmeňa
Stanovenie obsahu vody v zelenom slade
Stanovenie obsahu vody v odhvozdenom slade
10. Stanovenie obsahu dusíkatých látok v jačmeni,slade a kongresnej sladine podľa Kjeldahla

Slad:

01. Odber vzoriek sladu
02. Zmyslové skúšky
03. Stanovenie výskytu škodcov
04. Stanovenie stupňa znečistenia sladu / čistota sladu/
05. Stanovenie objemovej /hektolitrovej/ hmotnosti
06. Vzhľad endospermu – stanovenie múčnatosti a sklovitosti
07. Stanovenie stupňa rozlúštenia slad.zrna /modifikácia/-stanovenie krehkosti a homogenity sladu friabilimetrom
08. Stanovenie jemnosti mletia sladového šrotu –Mlynček DLFU
09. Príprava kongresnej sladiny a stanovenie extraktu sladu
10. Stanovenie relatívnej hustoty pyknometricky
11. Stanovenie scukrenia sladiny,vône,čírosti a doby stekania sladiny
12. Meranie pH
13. Stanovenie farby sladiny
14. Stanovenie farby sladiny po povarení
15. Stanovenie viskozity sladiny
16. Stanovenie rozdielu extraktov v jemnom a hrubom mletí /múčka – šrot / na mynčeku DLFU
17. Stanovenie relat.extraktov podľa Hartonga

Kontrolu zdravotnej nezávadnosti výroby zabezpečujeme cez akreditované laboratóriá, čo je ošetrené aj zmluvne, ostatné uvedené analýzy sa prevádzajú vo vlastných laboratóriách podľa vypracovanej „ Pracovnej inštrukcii pre laboratóriá “ z 15.10.2004, ktorá obsahuje presné pracovné postupy.