Žatva vrcholí, ceny stagnujú

V tretej júlovej dekáde počasie zemplínskym poľnohospodárom prialo. Akoby im chcelo vynahradiť to, čo im odoprelo začiatkom mesiaca. Výnosy sú podľa očakávania nižšie ako vlani. Pšenica sype okolo päť ton z hektára, repka olejná tri a jačmeň 4,5 tony z hektára. Teraz sa čaká najmä na kupcov, ale tí sa veľmi neponáhľajú. 

VOĽA. Ako prvá šla pod kosy kombajnov už tradične repka olejná. Bola kvalitná, ale bolo jej menej ako po iné roky. V niektorých oblastiach ju zberali na dvakrát. Skôr na ľahších a neskôr na ťažších pôdach. Zber uľahčilo aj slnečné počasie.

Potupná cena repky

"Repku olejnú sme pestovali na 250 hektároch. V čistom sme v priemere vymlátili tri tony z hektára. Semeno repky je kvalitné a máme vytvorené aj dobré podmienky na jeho konečnú úpravu. Urobili sme teda všetko preto, aby sme ho mohli výhodne predať. Ponúkaná cena však bola pre nás potupná. Neboli sme s ňou spokojní, ale nemali sme inú možnosť. Na sklade sme jej mali 750 ton. Kvôli tomu, aby sme mali priestor pre úrodu obilia, sme ju napokon predali po 230 eur za tonu. Teda za cenu, ktorá je nahranici rentability. Takýto postup sa však nedá robiť každý rok, pretože je to krok k ekonomickému kolapsu," hovorí Milan Onuška, agronóm Roľníckeho družstva (RD) Voľa v okrese Michalovce. 

Volianski družstevníci sú nadmieru spokojní s úrodou pšenice. V priemere pozberali 5,2 tony pšenice z hektára a navyše aj vo výbornej kvalite. Na druhej strane, čakajú ich krušné dni čakania na jej predaj. Zdalo by sa pritom, že predať kvalitnú pšenicu by nemal byť problém, skutočnosť je však iná. "V týchto dňoch sme sa dozvedeli, že cena potravinárskej pšenice sa pohybuje na úrovni minuloročnej ceny kŕmnej pšenice. Ponúkaná cena 90 - 100 eur za tonu je skutočne na smiech, keby to nebola krutá pravda. Pritom naša pšenica má parametre potravinárskej pšenice extra triedy  vo všetkých ukazovateľoch. A podobné problémy nás čakajú aj v prípade ozimného jačmeňa. V priemere sme pozberali 4,1 tony z hektára, ale s jeho odbytom to budeme mať ťažké, aj keď je kvalitný. Živočíšna výroba v regióne stagnuje a preto ho niet kde skrmovať. Veríme však, že trh sa skonsoliduje a úrodu sa nám podarí predať za cenu zodpovedajúcu jej kvalite," konštatuje Milan Onuška. V súvislosti s počasím počas tohtoročnej žatvy sa prvovýrobcovia stretávali s neuveriteľnými poznatkami. Málokedy v minulosti boli zaznamenané také veľké rozdiely v úrode jačmeňa na tom - ktorom hone. Pod túto skutočnosť sa podpísalo 50-dňové obdobie bez dažďav apríli a máji.

Korektný prístup je skôr výnimkou

"Jarný jačmeň nám sypal v priemere 4,5 tony z hektára. Vzhľadom na to, aké podmienky u nás vládli počas vegetácie, je to naozaj dobrý výsledok. Prekvapili nás však rozdiely medzi jednotlivými parcelami. Tie dosiahli až 3 - 6 ton na hektári. Jačmeň má vysokú kvalitu a spĺňa parametre sladovníckeho jačmeňa. V súvislosti s jačmeňom musím spomenúť korektný prístup vedenia spoločnosti Michalovská sladovňa. Spoločnosť dodržiava stanovené podmienky, čo je v týchto časoch skôr výnimka ako pravidlo. Pre pestovateľov jačmeňa je to veľká podpora, keď vidia, že si ich obchodný partner váži. Tento rok tiež ukázal, že tam, kde k pestovaniu jačmeňa pristupujú zodpovedne, dokážu dopestovať kvalitný jačmeň aj v mimoriadnych klimatických podmienkach, aké b tomto roku nepochybne vládli," dodáva na záver Milan Onuška.

 

Auto článku: Štefan Varšaník

Vydané v piatok 31.7.2009 (roľnícke noviny)