Logistika
Balenie
Slad sa dodáva po dohode s odberateľom buď voľne ložený, alebo vrecovaný.

Doprava
Slad sa prepravuje v uzatvorených čistých a suchých dopravných prostriedkoch vhodných na prepravu potravinárskeho obilia, ktoré chránia zrno pred zvlhnutím a cudzími pachmi, nakoľko je slad známy svojimi silnými hygroskopickými vlastnosťami.
Logistika