Firemné vzťahy
Našou ambíciou je stať sa dlhodobo najlepším partnerom svojich dodávateľov a odberateľov. V obchodnej stratégii preferujeme preto korektné vzťahy a flexibilné riešenia, vo vnútri firmy maximálnu kvalitu všetkej práce. Akcentovanie týchto priorít nám prinieslo úspech nielen pri rozširovaní a stabilizovaní exportu, ale aj v úsilí za rozšírenie pestovateľských plôch sladovníckeho jačmeňa v regióne východného Slovenska.

Pravidelný aktív s dodávateľmi sladovníckeho jačmeňa - január 2006 Pravidelný aktív s dodávateľmi sladovníckeho jačmeňa - január 2006 Pravidelný aktív s dodávateľmi sladovníckeho jačmeňa - január 2006 Pravidelný aktív s dodávateľmi sladovníckeho jačmeňa - január 2006

Metodická, organizačná a finančná pomoc, smerujúca predovšetkým k zabezpečeniu dostatočného množstva kvalitných osív, hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a využitiu optimálnych pestovateľských postupov, predstavuje dnes základ našich dodávateľsko-odberateľských vzťahov s farmármi. Dlhodobé zmluvy dodávajú tomuto partnerstvu potrebnú stabilitu a dôveryhodnosť.