Naši partneri
Sú nimi desiatky farmárov a poľnohospodárskych podnikov z celého Slovenska, ktorí nám dodávajú základnú surovinu na výrobu sladu - sladovnícky jačmeň.

Ďalšími sú výrobcovia piva v krajinách východnej Európy a Ázie, predovšetkým na Ukrajine, v Moldavsku, Rumunsku, Rusku a Poľsku. V ostatných rokoch k ním pribudli aj odberatelia v Albánsku, Maďarsku, Macedónsku a Azerbajdžane.