Charakteristika sladu
Charakteristika
Hlavným výrobným produktom spoločnosti je slad českého (plzenského) typu, ktorý sa používa na výrobu svetlého piva. Slad zodpovedá STN 56 6610. Vyrába sa z vyčisteného a vytriedeného sladovníckeho jačmeňa máčaním v zdravotne nezávadnej vode, klíčením namáčaného jačmeňa a hvozdením za stanovených podmienok, pri úplnom odstránení sladového kvetu.

Cieľom sladovania zrna je aktivácia a nahromadenie hydrolytických typov enzýmov, viazaných na fyziologický stav klíčenia obilného zrna a štiepenie niektorých látok obilky za čo najmenších strát na zásobných látkach, extraktu.

Skúšanie sladu

Zabezpečuje sa vo vlastnom laboratóriu,  v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a VÚPS a.s.,  Brno.