Firemné vzťahy Tlačiť
Našou ambíciou je stať sa dlhodobo najlepším partnerom svojich dodávateľov a odberateľov. V obchodnej stratégii preferujeme preto korektné vzťahy a flexibilné riešenia, vo vnútri firmy maximálnu kvalitu všetkej práce. Akcentovanie týchto priorít nám prinieslo úspech nielen pri rozširovaní a stabilizovaní exportu, ale aj v úsilí za rozšírenie pestovateľských plôch sladovníckeho jačmeňa v regióne východného Slovenska.
Celý článok ...
 
Starostlivosť o zamestnancov Tlačiť
Vedenie Sladovne, a. s., kladie veľký dôraz na vytváranie dobrých pracovných podmienok pre svojich zamestnancov a na realizáciu takej sociálnej politiky, ktorá vedie k zosúladeniu pracovného a rodinného života.
Celý článok ...